UITVAARTPODCAST - S0 / E268

DOSSIER MORTUARIA - Aflevering 11 - Opnieuw een rechtspraak

Wèl ja..... laan we nog eens naar de rechter stappen, zou het helpen?

Het is een onbegrijpelijke situatie, opnieuw zijn de mortuarium-beheerders door de rechter in het ongelijk gesteld en opnieuw wordt een gerechtelijke uitspraak beschouwd als een advies van een ondeskundige adviseur.

Kijk, als je wat ouder bent en je kent de historie dan weet je dat elke dictatuur uiteindelijk gaat vallen.

Wel ten koste van veel ellende en leed maar onrecht en bewuste misvattingen houden geen stand en dat is logisch.

Wij kennen inmiddels zo'n 2500 uitvaartondernemers in ons land en ik ken er door mijn decennia lange werkzaamheden binnen de branche veel persoonlijk.

Met veel respect doe ik zaken met hen maar verbaas mij vaak, wanneer we dit onderwerp ter sprake brengen, dat velen bang zijn dat de mortuarium clan ze gaat straffen met tegenmaatregelen.

Ik ben er van overtuigd dat wij met elkaar een enorm tegenwicht kunnen vormen tegen al deze misplaatste praktijken en dat elke uitvaartondernemer de overtuiging heeft dat zijn of haar opdracht is om de nabestaanden zo goed mogelijk en naar eer en geweten te adviseren en te beschermen.

Struisvogel politiek bestaat niet binnen de uitvaartbranche en misplaatste praktijken horen niet thuis in onze branche.

VERGEET NIET dat, hoewel deze serie uitzendingen voornamelijk bestemd zijn voor de branchegenoten, deze ook beluisterd worden door uw allen opdrachtgevers.

Een oprecht, maar moeilijk antwoord op die vragen zal niet meevallen maar wordt eenvoudiger wanneer je kunt antwoorden dat de uitvaartondernemers gezamenlijk ageren tegen deze misstanden en de handen ineen slaan.

Niet alleen zeggen maar ook doen want met alleen een voornemen en loze beloften blijft u allen onbezoldigde en gedwongen incassanten en met open ogen jullie opdrachtgevers benaderen.

Over UITVAARTPODCAST