UITVAARTPODCAST - S0 / E261

DOSSIER MORTUARIA - Aflevering 4 - wenselijk kost nu altijd geld !

Het verschil tussen wenselijk en noodzakelijk is toch zeker duidelijk ?

Na het vonnis van de Hoge Raad is "slim" bedacht om een clubje op te richten. En ja hoor door deze belangen organisatie werd getracht om vermeende regeltjes te maken waarop ze dachten, of wellicht hoopten, zich te kunnen beroepen.

Niemand zal zich afvragen of een duidelijke uitspraak van de hoogste rechter in ons land genegeerd kan (lees mag) worden.

Elk weldenkend mens, zelfs met slechts een zeer beperkt besef over de noodzaak van ons democratisch ingesteld recht   systeem zal beseffen dat wij ons allemaal aan dit recht moeten houden.

Geen belangenclubje kan daar gelukkig verandering in aanbrengen, maar blijven volharden in eigen bedachte systemen en dan ook nog eens ten koste van nabestaanden welke al in zeer moeilijke en zware omstandigheden verkeren, dat zal zeker een ieder weldenkend mens afkeuren.

Over UITVAARTPODCAST