UITVAARTPODCAST - S0 / E266

DOSSIER MORTUARIA - Aflevering 9 - VAN VERBAZING TOT BOOSHEID !

Al ga je op jouw kop staan...,

De misvattingen gaan gewoon door. Het ziekenhuis en de verzorging instellingen zijn van een probleem af en de mortuarium beheerder maakt de rekening op.

De uitvaartondernemer is de gedwongen incassant en de familie uiteindelijk de dupe, zonder behoorlijk overleg.

Praktijken waarvan je zou verwachten dat ze in dubieuze landen met een slechte reputatie voorkomen, maar niet in ons eigen land.

Over UITVAARTPODCAST