Podcast

UITVAARTPODCAST

Korte, informatieve uitzendingen met ervaren uitvaart specialisten.

De redactie van de UitvaartPodcast praat met Uitvaart deskundigen over de Uitvaartbranche. Nederland kent een groot aantal ervaren ondernemers, verspreid over ons land. Geselecteerd per provincie en plaats worden deze specialisten voorgesteld en vertellen zij in korte uitzendingen over hun werk.

Afleveringen

S0 / A86 - 27 July 2022

► Allemaal goede bedoelingen maar wèl verkeerde bedoelingen. ► Kinderen weghalen en de waarheid verbloemen is absoluut de - vaak goed bedoelde - maar wèl verkeerde manier. ► Richard Hattink vertelt in deze uitzending waarom de waarheid voor kinderen niet verborgen mag worden.

S0 / A85 - 27 July 2022

► Richard Hattink verstaat de kunst om kinderen, juist onder voor hen vaak onbegrijpelijke omstandigheden wanneer er iemand in de naaste omgeving is overleden, te begrijpen en met hen over de dood te praten. ► Géén flauwekul verhalen waar een kind in verwarring door komt, maar zonder omwegen de w...

S0 / A84 - 27 July 2022

► Het antwoord van Richard Hattink is eerlijk zijn en geen smoesjes ophangen want kinderen hebben het recht om de waarheid te kennen. ► Géén uitvluchten en géén sterretjes verhalen of om de waarheid heen draaien, wèl op een begrijpelijke manier kinderen erbij betrekken.Bezoek de websit...

S0 / A83 - 27 July 2022

► Richard Hattink verstaat de kunst om kinderen, juist onder voor hen vaak onbegrijpelijke omstandigheden wanneer er iemand in de naaste omgeving is overleden, te begrijpen en met hen over de dood te praten. ► Géén flauwekul verhalen waar een kind in verwarring door komt, maar zonder omwegen de w...

S0 / A82 - 27 July 2022

► Na de Pabo gewerkt binnen het onderwijs.. ► Eerst in het speciaal basisonderwijs, daarna in voortgezet speciaal onderwijs. ► Hij volgde in de avonduren de Masteropleiding Ecologische Pedagogiek, met als afstudeeronderzoek een betoog over de omgang met kinderen die hun ouder verliezen.►G...

S0 / A97 - 27 July 2022

Dementie is een verzamelnaam voor wel 50 soorten van aantasting van de hersenen. En elke vorm van schade heeft zijn eigen effecten. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen vasculaire dementie (15%) en Lewy body dementie (15%) vee...

S0 / A110 - 27 July 2022

Wij praten met Daisy over het door haar ontwikkeld spel.Veel mensen praten niet gemakkelijk met als resultaat dat ze zich ook moeilijk kunnen uiten en daardoor vaak teveel opkroppen.Daisy vertel ons over dit bijzondere spel waar ook veel therapeuten dankbaar gebruik van maken...

S0 / A109 - 27 July 2022

► Als ik iets voor je kan doen... ► Het lijkt soms een aanbieding die niet ècht bestaat! ► Zien anderen er tegenop, is het angst om erover met je te praten of is het misschien wel verlegenheid ? ► Het is voor iemand in rouw absoluut op dat moment niet belangrijk wat de reden is, maar vast staat d...

S0 / A108 - 27 July 2022

► Dat heb ik ook meegemaakt ! ► Wanneer een ander je ongewild toehoorder maakt .► Eerst komt de vraag hoe het met je gaat en haast zonder het antwoord af te wachten volgt snel een eigen ervaring van de ander, vrijwel zonder op jouw antwoord te wachten. ►  Een situatie die veel rouwenden, zelfs va...

S0 / A107 - 27 July 2022

https://uitvaartpodcast.com/16179/rouw-leoniek-van-der-maarel-in-gesprek-met-daisy► "Ik wil er liever niet over praten." ► Wanneer een gesprek voor de rouwende mentaal pijn doet. ► Onbewust kan iemand - hoe goed bedoeld dan ook - over een onderwerp gaan vertellen waar je op dat moment liever niet...

Over UITVAARTPODCAST

In de UitvaartPodcast spreekt Hans Kuyper in korte interviews met geselecteerde, ervaren uitvaartondernemers, toeleveranciers en dienstverleners over hun onderneming, werk en de grote variëteit aan mogelijkheden welke tegenwoordig aangeboden worden.

Bezoek de geselecteerde uitvaart specialisten per Provincie


►►► KLIK OP DE PROVINCIENAAM ◄◄◄

Drenthe    -    Flevoland    -    Friesland -

Gelderland     -    Groningen   -    Limburg

N-Brabant    -     N-Holland   -     Overijssel

Utrecht -    Zeeland    -    Z-Holland


►►► UITVAART-INFORMATIE ◄◄◄

Afscheidsidee - Betaalbaar en waardevol gedenken.

Afscheidsfotografie - De waardevolle reportage welke bijdraagt aan de rouwverwerking. Momenten worden vastgelegd waar je wel bij was maar niet hebt meegemaakt.

Dementievriendelijke Uitvaartzorg - Interessante en leerzame gesprekken met Monique Houtzager

Digitale erfenis -
Nabestaanden hebben vaak geen toegang tot de telefoon, laptop of computer van de overledene. Tips en voorzorg.

De notaris -
De rubriek van Kandidaat notaris Ernst Loendersloot.

De uitvaartadviseur -
Interessante onderwerpen  waaraan je misschien zelf nog nooit aan had gedacht.

Rouwen
Leoniek van der Maarel is rouwtherapeute.

Uitvaart & kinderen
Aanwijzingen en vaak logische oplossingen geven een duidelijk antwoord op veel vragen.

Luister via ...